"Geen mens, zo zegt men, weet waarom de "Paling" tot de Zeeën terugkeert om te paren en te baren en dan te sterven...!"

Marja Radjany (Jozef Rulof): "Wat wij hier nu schrijven en ontleden, kent nog geen geleerde!"

Door de "Wateren"... lezer... begon de mens aan zijn ontwikkeling, door die bron van leven kregen wij en al het leven onze zelfstandigheid in handen en begonnen wij aan landelijke evolutie. Hierdoor leert de mens zichzelf als het "godsbeeld" kennen, nietwaar: God schiep de mens naar zijn beeld!" Eerst door het Universum splitste de "Albron" zich door myriaden deeltjes, vonken op Macrokosmische afstemming, daarna begonnen de planeten, door Zon en Maan aan baring en schepping. Door dit proces kreeg de mens zijn embryonaal leven te beleven en zien wij die evolutie. Dat is allemaal te volgen!
"Uit het Goddelijke Protoplasma, bezit "de mens "ziel"... doch door zijn evolutie "in de wateren kreeg de mens de Goddelijke "Geest" te beleven, dat alleen mogelijk is door vader- en moederschap, de wedergeboorte, de uitdijing voor al het leven. Het Goddelijk beeld voor de mens is dus ruimte, ziel, geest, gevoel, vader- en moederschap", de zelfstandigheid voor de mens als een persoonlijkheid, waardoor wij als mens de scheppingen overwinnen."
Eerst hebben wij dus de "Wateren" overwonnen en met ons al het leven. Hoe dat leven geboren is, kunnen wij verklaren, doch later. Het is hierdoor dat wij "Darwin" voor de Goddelijke wetten plaatsen, verklaren, waarom de "aap" menselijke allures bezit en de dierenwereld, waarvan wij dan de bestaande en na-schepping volgen. Dat wordt het beeld voor de mens, als een Godheid! Dit Universum zullen wij overwinnen en een ander betreden, ook die wetten willen wij u verklaren, totdat wij tezamen het Goddelijke Bewuste "AL" betreden! Onmogelijk? Wij geven u die vooruitzichten en komen er in elk geval op terug.
Zie hier nu, hoe wonderbaarlijk eigenlijk en toch eenvoudig alles is. Wij verklaarde wat "water" is. Wat de ruimte bezit aan atmosfeer bevindt zich bovendien in de wateren en is de "Geest", het gevoelsleven van die "Moeder" als organisme. Juist door de "Paling" kunnen wij u aantonen, dat het water "Moeder" is en die taak ook voor God te vertegenwoordigen kreeg. Geen mens, zo zegt men, weet waarom dat diertje tot de Zeeën terugkeert om te paren en te baren en dan te sterven, toch is dat eenvoudig, wanneer ge de Goddelijk Terminologie kent, de "wet" van God als levensruimte voor u ziet.
In u, moeder, leeft het barings-centrum, van daaruit krijgt het embryo ruimte, groeit de vrucht en begint die evolutie voor het kind, de ziel als mens. Dat is de diepste kern voor uw organisme, geschiedt in duisternis, dat gevoelsdeel heeft het dagbewustzijn afgesloten, doch van daaruit begint het leven. Wat voor de moeder-organisme de "baarmoeder" is... is voor Moeder Water precies dezelfde wet, bezit precies de zelfde gevoelens, met dat verschil, voor het water is het gevoel gebleven, dus vloeibaar, stof, als water, doch met de kern als Goddelijke baring. En dat is te verklaren! Ook de menselijke organen bezitten die ruimte, doch nu voor eigen zelfstandigheid. Het woord nu: "baring of baarmoeder"... is één wereld, één toestand, waarvan de mens de stoffelijke verdichting gekregen heeft, voor zijn zelfstandigheid en daarvoor evolueerde - de wet, zoals gezegd, is in niets veranderd!
Diep, nu, in de wateren, tussen de derde en vierde atmosfeer zullen wij het noemen... leeft de baring, leeft het barings-centrum voor dit organisme, de wateren. Dat kan dus niet aan de oppervlakte geschieden, dit paren en baren voor dit soort vis - wij hebben het over de "paling" - doch daar, waar de plaats leeft en de baring geschieden kan. Wat nu voor de mens organen zijn, zijn levenswetten, ook voor de wateren. Wat voor de moeder nu baring en schepping is, dus voor de mens, is het terugkeren tot het begin van de schepping in embryonale toestand, ook voor de wateren is dat. Voor de mens nu, zijn dat de "eierstokken", de cellen van de moeder en de schepping van de man... voor de wateren is dat dezelfde levenswet, doch nu als wij dat in embryonale toestand hebben beleefd, vloeibare stof, het organisme water. De mens, nu komt het antwoord... moet dus terug om te baren en te scheppen... tot het beginstadium der schepping, de organen zijn embryonaal ingesteld. Ook voor de wateren is dat; de "paling" keert dus terug tot het begin, tot de "baar-moeder", neen, tot het barings-centrum voor het water en dat ligt tussen de derde en vierde graad, diepte is het, zegt de geleerde, wij zeggen: het barings-centrum voor het leven van moeder water!
De paling kan niet in de rivieren paren en baren, omdat een rivier thans dagbewustzijn betekent en voor de mens een arm of been is, een deel van het organisme, ook de rivier , als water, vrij van die "Goddelijke baring" gekomen en is niet de plaats of is niet het deel van dit organisme, om te baren te scheppen, daarvoor moet dit diertje tot de "Moeder" tot die organen terugkeren, dat het levenscentrum is voor de paling en andere soorten en zorgen zij voor de eigen evolutie!
Wat wij hier nu schrijven en ontleden, kent nog geen geleerde, of gij had dit reeds lang gehoord en die geleerde was nu het "genie"! Maar hij kent de schepping niet, zichzelf niet de Goddelijke Terminologie niet, dat levenswetten zijn, doch zijn studie is, maar waarvoor hij zijn fundamenten nog te leggen heeft!
Het is dus duidelijk, dat de "Wateren", de Zee dus... "Moeder" is! Alleen dat kan zijn en niets anders! Is het nu niet eenvoudig, nu wij dit weten, dat de paling door het gemis, zoetwater nu... voor dat leven de nodige atmosfeer als gevoel niet krijgt in het zoetwater, omdat dit het dagbewustzijn betekent voor het water en de eigenlijke bron niet kan zijn voor de baring en schepping waarvoor dit diertje terugkeert naar de "baar-plaats", zo uitgedrukt, doch daar alles bezit, die eenheid beleven kan en niet in uw wateren? Dit zijn levenswetten, lezer... Goddelijke baring is het, voor de mens en voor de wateren. Veel dieren keren terug tot de "Moeder", de ruimtelijke barings-organen dus... omdat zij daarin alles bezitten, voor hun soort en graad van leven en organisme en nergens anders ontvangen!
De geleerde zoekt naar die plek in de Zeeën, doch weet niet wat de bedoeling is. Vele geleerden volgen de paling, krijgen geen antwoord, dit is het! Het Goddelijke is het en niets anders!
Nu zult ge zeggen, andere vissoorten beleven de rivieren? Ja, lezer, omdat nu soorten die uw rivieren bevolken en baren, omdat die "Moeder"... als wij dat beleven voor de rassoorten, overgangstadia geschapen heeft, dus soorten voor de vis, organismen, waardoor wij het Goddelijke plan voor deze eigen zelfstandigheid leren kennen. Ja... lezer... wat voor ons het oerwoud is, is voor het blanke ras nu, u dus, als mens "dagbewustzijn" voor moeder natuur; ook gij, als uw gevoelsleven, beleeft uw persoonlijkheid als dagbewustzijn, doch nu betreden wij de menselijke psychologie. En is iets anders!
Wat de mens in het oerwoud beleven moet, is voor de wateren één levenswet, met dat verschil, dat het diersoort, de vis dus in de rivieren, hoger bewustzijn vertegenwoordigt! Dalen wij nu in deze "Moeder" af, beleven wij duizenden soorten vis, dierlijk en visachtige soorten, u kent immers uw walvis? De zoogdieren en de vis leren wij kennen, waarvan de hoogste soort de vis is, die u uit rivieren haalt en bewijst, dat daarin de evolutie te beleven is! Dat zegt, dat al de soorten ééns de rivieren vertegenwoordigen en is de evolutie voor de vis, het waterlijke zoogdier en hebben wij te aanvaarden!
Doch die levenswetten zijn dus menselijk, landelijk en waterlijk verdicht. Wat de oerwoudbewoner te beleven krijgt, is ook voor de wateren, dat leven dijt uit! Dat leven evolueert, doch waarin de naschepping leeft. Een haai en inktvis zijn na-scheppingen! Die soort blijft in de wateren, blijft de Zeeën verontrusten, omdat zij als de slang en de krokodil tot de na-scheppingen behoren en dus nimmer uw rivieren zullen vertegenwoordigen. Dat soort sterft in de wateren uit en krijgt ook geen verruiming, geen uitdijing, omdat het naschepping is! Dat is de uiterste soort en nog prehistorisch!
De wateren vertegenwoordigen - wij moeten "Moeder Water" zeggen - de eigen levensgraden voor haar leven, waarvan vele soorten evolueren, de rest sterft uit in de Moeder! Alle Goddelijke eigenschappen zien wij thans terug tot het kleurenrijk, ook de elementaire levenswetten, zoals elektriciteit, hypnose zelfs, waartoe een vis in staat is! Al de ruimtelijke levenswetten, dus voor het Universum, bezit één visje bovendien al die verdichtingen als elementale verschijnselen , bezit de vis, ook de mens, al het leven van God!
Hierdoor staat de mens voor zoveel vissoorten, want elke soort evolueert, schept en baart en zorgt voor de eigen zelfstandigheid, is echter één familie! Wat voor de mens zijn gevoelsleven is, dat machtig diep is, zo diep als de zon aan kracht bezit, zien wij bij al die soorten terug en is het bezit van Moeder Water! Wij zouden u onmiddellijk voor andere, menselijke problemen kunnen plaatsen en wel deze; hoe diep is een "zenuw"? Hoe diep is uw gevoelsleven? Hoeveel kracht bezit een zenuwstelsel dat de mens uitgeput, kapot maakt, wat eigenlijk niet mogelijk is? Dat heeft de dokter te leren, de medici dus... en kunnen wij verklaren!
Hoe is nu de mens als Gods beeld? Ontzagwekkend is dat beeld, aan stof en meer als gevoel! Het gevoel is het, waardoor de mens God vertegenwoordigen moet, nu eerst, hierna spreekt de persoonlijkheid. En die heeft voor God nu nog weinig te betekenen, kijkt zelf en gij weet hoe de mens naar de Goddelijke levenswetten handelt!
Gans deze mensheid is zenuwziek...! Miljoenen mensen hebben hun zenuwen vermoord alleen, omdat zij zichzelf niet kennen! Indien ge u zelf kent en weet hoe ge leven moet, ligt die afgrijselijke druk van onbewustzijn niet op dat gevoelige deel dat het zenuwcentrum voor uw organisme is en is er niets meer te vernietigen! Wat is uw onderbewustzijn, lezer? Dat kent alweer bijna geen mens, wij verklaren het voor uw leven onfeilbaar zelfs! Hoe diep is uw onderbewustzijn? Heel eenvoudig wordt het, wanneer u de schepping kent, uw God en u zelf, de "Wateren"!
Zo zien wij het Goddelijke "Beeld" als mens! Dat wordt de mens, door evolutie, vanuit het oerwoud, vanuit het oerwoud tot het hoogste op Aarde en is bovendien voor al het leven van God!
Wat nu voor de mens zijn geestelijke wereld is, is voor de wateren één ruimte. De geestelijke wereld voor de vis leeft in de stof en is dus geen afzonderlijke wereld. Wel voor de gevleugelde diersoort, wel uw hond en kat, doch ook die wetten verbinden ons met Gods beeld voor u zelf.
Volgen wij de eigen zelfstandigheid voor verschillende diersoorten, dan staan we voor de Goddelijke gaven in één toestand, één organisme en wordt het ruimtelijk en embryonaal, zoals uw "kip" bezit, lezer!
De kip nu, is als het water, een ruimtelijke "Moeder"! Dat dier bezit nu eigenlijk alles van God, in haar eigen toestand en zelfstandigheid. Goddelijke rechtvaardigheid is het! Nu niet alleen de gaven om te baren en scheppen, doch zoals het dier, de vis voor de wateren bezit en ruimtelijke levenswetten zijn... elektrische kracht, gevoelsuitstraling als hypnotisme gezien... bezit de kip de verdichtingswetten en verhardingswetten in haar toestand, want nietwaar... in slechts één minuut verhardt de schaal voor uw eitje en zijn Goddelijke wetten!
Door nu één leven te volgen, verklaren wij u uw eigen Goddelijke beeld, lezer, ook gij bezit die levenswetten, wij als mens! Wat dus het "Water" bezit als ruimtelijk leven en als organisme, bezit de "vogel" of de kip in eigen toestand en is nu embryonaal, behoort tot microkosmos, en dat leerden wij kennen! Onfeilbaar en menselijk eenvoudig verklaren wij uw Goddelijke "Beeld" lezer en is uw toekomstige bezit en bewustzijn voor de massa!
Bezit uw hond en kat geestelijk bewustzijn? Hebben zij eeuwigdurend voortgaan als "hond en kat"? Neen, want dan zou God onrechtvaardig zijn, al die soorten moeten het hoogste voor hun leven bereiken en is het gevleugelde soort, eens vliegen zij en is het Goddelijke beeld voor het dier! Wordt het leven voor de mens nu niet wonderbaarlijk, machtig en ongelooflijk schoon , nu gij dit alles leert kenen? Kan men dit alles in uw Westen leren? U ziet het, onze school en studie is niet zo gek, is niet zo vreemd, omdat de geleerden straks dit moeten aanvaarden, het is hun Universiteit, de onze is de ruimte! God is het! Christus! Socrates, de machtige anderen zijn het, die ons college geven!
Wist gij dit, Theosoof, Rozenkruiser, Spiritist? Zoekers? En dit zijn slechts aanloopjes, lezer... kruimels zijn het, honderdduizenden boeken kunnen wij er door schrijven, leest U ze nu? Zo ja, dan beginnen wij!
Het menselijke Goddelijke "Beeld" is dus... dat de mens al de Goddelijke levenswetten moet beleven en volgen, doordat hij vader en moeder is. Moeder Water is het, waarin wij ons leven kregen, al het leven, Darwin... doch de aap kreeg ons schaduwbeeld te aanvaarden en ziet ge eens in uw ruimte terug, dat leven zal zingen, sjilpen ook, wellicht ziet gij uw aap-achtige nachtegaal ook en weet gij het, indien gij uw eigen schepping kent!
Wat is "Water"? Wat is ruimte? Wat is ziel en geest, lezer, voor uw vader- en moederschap? Al die miljoenen werelden voor de mens geschapen, geven u de Goddelijke verruiming of, wij hadden geen Godheid, geen houvast meer. Deze eeuw zal het de mensheid bewijzen, dit is de eeuw voor technische en geestelijke ontwaking!
En nu, het gevoel ruimte, het gevoel mens, het gevoel water, het gevoel dier - als baring en schepping gezien, zijn boekdelen van ongelooflijke schoonheid.
Geve God, dat de mens thans wil ontwaken!

Uit de Europese Heraut, 3e jaargang nr 59, 15 februari 1956.

Jozef Rulof