Citaten uit het boek "Geestelijke Gaven"

 

 

(Als er één gave is bezoedeld, dan is dat toch wel de helderziendheid. Omdat deze geestelijke gave onmiddellijk afstemming heeft op het stoffelijke gevoelsleven en zij door Moeder Natuur aan de mens is geschonken, zijn er zoveel mensen helderziend en geven ze blijk geestelijke gaven te bezitten, waarvan ze echter niets begrijpen. Maar deze helderziendheid gaat van de persoonlijkheid, van het gevoelsleven uit en heeft niets met het zesde zintuig uit te staan.

Op verschillende wijzen zal ik het u aantonen.

Iedere hond en kat, tot zelfs het kleinste insekt bezit deze stoffelijke gevoeligheid. Het is de lichamelijke sensitiviteit, waardoor de ziel reageert en die de persoonlijkheid moet vertegenwoordigen.

Er zijn echter mensen die deze aangeboren helderziendheid hebben opgeschroefd tot een wereldwonder en zij geven daardoor blijk dit gekregen talent niet eens te begrijpen, anders zouden ze geen gewag van hebben gemaakt.)

 

(Hoe komen al uw helderzienden en psychometristen aan deze helderziendheid? Bezitten deze mensen waarlijk geestelijke gaven? Is gene zijde tot hen gekomen om de geestelijke helderziendheid door hen te laten bezoedelen? Zijn dus deze mensen door de astrale wereld begaafd? Niet een van al deze lieden heeft zekerheid. Uw kaardleggers, psychometristen en helderzienden, uw toekomstvoorspellers, wereldberoemdheden zijn het en toch kennen ze zichzelf niet.

Wat deze mensen bezitten, komt door het aanvoelen tot stand. Ze bezitten niet anders! De waarachtige helderziendheid is niet in hun bezit. Maar door dit stoffelijke aanvoelen lijkt het alsof ze helderziendheid bezitten. De ganse natuur bezit dit gevoel, het nietigste insekt heeft het van Moeder Natuur gekregen en het is niets biijzonders.

Deze werkelijkheid is slechts aan weinig mensen op aarde bekend. Deze helderzienden kunnen het dan ook niet weten, maar niettemin schreeuwen ze van de daken dat ze helderziend zijn en wereldberoemd. Maar gelooft u het? Hun helderziendheid is niet in staat het eigen bewustzijn te overtreffen. Het hogere bewustzijn aan te voelen is hun helemaal niet mogelijk, ze staan te vast met beide benen op aarde en kunnen het loskomen van de aarde niet beleven. Hun helderziend heeft voor onze wereld geen betekenis!)


 

(Dat gene zijde de echte, de geestelijke helderziendheid in eigen handen heeft gehouden, begrijpen ze niet en ze willen er ook niets van weten, want al deze mensen willen dat leven niet kwijt, omdat ze hun bestaan door vinden. Dat ze machteloos staan voor de waarachtige gave zullen ze niet aanvaarden, ook al maken ze fouten, waardoor is vast te stellen dat ze niet zien. Deze lieden gaan rustig verder en trekken zich niets van al hun uitgekraamde nonsens aan, ze zijn en blijven helderziend!

Gene zijde is niet van plan u de toekomst te voorspellen. Indien wij dat deden, zoudt ge alles moeten aanvaarden, maar wij weten dan dat ge onder de last van uw toekomst zoudt bezwijken. En niet alleen hierom voorspellen wij niet, wij zouden thans in uw eigen leven en de wetten ingrijpen, waardoor u wordt geleefd en dit zal niet één geest van het licht ooit proberen, anders staat uw leven stil. Wij dienen nu niet het ontwaken in de geest, maar het geestelijke afbreken. En stellig is dat nog niet alles, want wij zouden er tevens door in de modder en het slijk van uw helderzienden afdalen, waarvoor we hartelijk bedanken omdat we Christus hebben leren kennen.)